Köp Tramadol 200 mg Online

kr157.00

Köp Tramadol 200 mg Online, Billig försäljning Tramadol 200 mg online, god kvalitet Tramadol 200 mg online.


Description

Tramadol 200 mg online

Användning av Tramadol 200 mg

Tramadol är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla måttlig till måttligt svår smärta hos vuxna. Tramadol ingår i en klass av läkemedel som kallas opiat (narkotiska) smärtstillande medel. Det fungerar genom att ändra hur hjärnan och nervsystemet reagerar på smärta.

Detta läkemedel kommer i tablett med omedelbar frisättning och det kan tas upp till 6 gånger om dagen, med eller utan mat. Tramadol finns också i tabletter och kapslar med förlängd frisättning och tas en gång om dagen, med eller utan mat. Tugga, dela eller bryt inte Tramadol-formulär med förlängd frisättning. Svälj dem hela.

Tramadol dosering
Din dos tramadol beror på din smärtnivå och hur du reagerar på medicinen. Din läkare kan börja med en låg dos och gradvis öka den för att hitta den dos som fungerar för dig.

Detta är ett typiskt doseringsschema för någon som precis börjar ta tramadol tabletter med vanlig frisättning:

Din läkare kommer sannolikt att börja med 25 milligram (mg) varje morgon.
Det kan öka med separata doser på 25 mg var tredje dag för att nå en maximal dos på 100 mg per dag (25 mg, fyra gånger om dagen), beroende på hur mycket medicinen lindrar din smärta.
Om det behövs kan din läkare öka med separata doser på 50 mg var tredje dag för att nå maximalt 200 mg per dag (50 mg, fyra gånger om dagen).
En normal vuxendos bör inte överstiga 400 mg per dag.
För någon med skrumplever (leverskada) bör den dagliga dosen inte överstiga 100 mg under en 24-timmarsperiod.
Personer med njursjukdom bör den dagliga dosen inte överstiga 200 mg.
För någon äldre än 75 bör den dagliga dosen inte överstiga 200 mg.
Du kan ta vanliga och upplösande tabletter med eller utan mat ungefär var fjärde till sjätte timme efter behov. Innan du tar tramadoltabletterna, se till att händerna är torra och ta läkemedlet ur förpackningen mycket noggrant.

Tryck inte upplösbara tabletter genom folieförpackningen. Placera tabletten omedelbart på tungan. Du bör vanligtvis ta långverkande tabletter eller kapslar med förlängd frisättning vid samma tid varje dag. Tugga inte, öppna, dela eller krossa medicinen. Svälj tramadol hel med ett glas vatten.

Försiktighet / varning
Allvarliga biverkningar har rapporterats med tramadol inklusive följande:

kramper. Tala omedelbart till din vårdgivare om du har några eller alla av följande symtom på anfall:
kroppskramper (skakningar och darrningar)
tillfällig medvetslöshet
serotonergt syndrom. Tala omedelbart till din vårdgivare om du har några eller alla av följande symtom på serotonergt syndrom:
hallucinationer
snabb hjärtfrekvens
överaktiva reflexer
högt blodtryck
rastlöshet eller agitation
illamående eller kräkningar
minskad muskelkoordinering
ökning av kroppstemperaturen
utsättningssymtom. Sluta inte tramadol utan att först prata med din vårdgivare. Att stoppa tramadol plötsligt kan orsaka allvarliga symtom inklusive följande:
ångest
svettas
sömnlöshet
skakar eller skakar
smärta
illamående
diarre
övre luftvägssymtom
gåshud
sällan hallucinationer
Tramadol kan orsaka yrsel eller sömnighet. Kör inte och använd inte tunga maskiner förrän du vet hur tramadol påverkar dig.

Ta inte heller tramadol om du:

är allergiska mot tramadol eller något av dess ingredienser
har haft andningsdepression i oövervakade miljöer eller frånvaro av korrigerande åtgärder
har haft akut eller kronisk bronkialastma eller hyperkapnia i oövervakade miljöer eller frånvaro av korrigerande åtgärder
Bieffekter
Precis som all medicin kan Tramadol orsaka vissa biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

sömnighet
svårigheter att somna eller somna
huvudvärk
nervositet
okontrollerbar skakningar av en del av kroppen
muskeltäthet
förändringar i humör
halsbränna eller matsmältningsbesvär
förstoppning
torr mun
Vissa biverkningar kan också vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart din läkare eller få akut medicinsk behandling:

kramper
nässelfeber
utslag
blåsor
svårigheter att svälja eller andas
svullnad i ögon, ansikte, hals, tunga, läppar, händer, fötter, fotleder eller underben
heshet
agitation, hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns), feber, svettningar, förvirring, snabb hjärtslag, skakningar, svår muskelstelhet eller ryckningar, koordinationsförlust, illamående, kräkningar eller diarré
illamående, kräkningar, aptitlöshet, svaghet eller yrsel
oförmåga att få eller behålla erektion
oregelbunden menstruation
minskad sexuell lust
förändringar i hjärtslag
medvetslöshet

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Tramadol 200 mg Online”

Your email address will not be published. Required fields are marked *