Buy Provigil Online

kr4.50

PROVIGIL TILL SALU

Varumärke: Provigil
Generiskt namn: Modafinil
Dosering: 100 mg, 200 mg


Description

Köp Provigil online
Provigil är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla vuxna med vissa sömnstörningar inklusive narkolepsi och sömnsjukdom i skiftarbete.

Denna medicin botar inte dessa sömnstörningar och kan inte bli av med all din sömnighet. Modafinil tar inte platsen för att få tillräckligt med sömn. Det ska inte användas för att behandla trötthet eller hålla sova hos personer som inte har en sömnstörning. Det är inte känt hur modafinil fungerar för att hålla dig vaken. Men det tros fungera genom att påverka vissa ämnen i hjärnan som styr sömn / vakningscykeln.

 

Provigil dosering
Ta modafinil exakt som föreskrivs av din läkare. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant. Din läkare bestämmer den bästa dosen för dig. Doseringen av modafinil måste individualiseras

Provigil (Modafinil) finns i två styrkor, 100 mg och 200 mg. Det tas vanligtvis på morgonen för att förhindra sömnighet på dagen eller en timme innan arbetsskiftet påbörjas.

Om du använder medicinen för att behandla obstruktiv sömnapné kan du också få en kontinuerlig positiv luftvägstryck (CPAP). Luftpumpen är ansluten till en mask som blåser trycksatt luft i näsan medan du sover, vilket hjälper till att hålla luftvägarna öppna för att förhindra hinder.

Kom ihåg att medicinen inte är avsedd att ta platsen för att få ordentlig sömn.

 

Försiktighetsåtgärd
Innan du tar modafinil, tala med din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till armodafinil; eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekspersonal för mer information.

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om din medicinska historia, särskilt om: hjärtproblem (såsom förstorat hjärta, mitralventilproblem, bröstsmärta, hjärtattack, oregelbunden hjärtslag), hjärtproblem efter att ha tagit stimulerande läkemedel som amfetaminer (inklusive bröstsmärta, oregelbunden hjärtslag), högt blodtryck, leverproblem, mentala / humörsjukdomar (såsom depression, mani, psykos), personlig eller familjehistoria av ett ämnesanvändningsstörning (såsom överanvändning eller missbruk av droger / alkohol). Sömnproblem kan minska din förmåga att reagera snabbt.

Även om modafinil hjälper dig att hålla dig vaken, kanske du fortfarande inte kan göra saker som kräver snabba reaktioner (t.ex. körning). Detta läkemedel kan också göra dig yr. Alkohol eller marijuana kan göra dig mer yr. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som kräver vakenhet tills du kan göra det på ett säkert sätt. Undvik alkoholhaltiga drycker. Prata med din läkare om du använder marijuana.

Berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) innan du utför operation. Under graviditeten bör detta läkemedel endast användas när det är klart nödvändigt. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. Det är okänt om detta läkemedel går över i bröstmjölk. Konsultera din läkare innan du ammar.

 

Bieffekter
Huvudvärk, illamående, nervositet, yrsel eller sömnproblem kan uppstå. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal. Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.
Tala om för din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: snabbt / bultande / oregelbundet hjärtslag, mentala / humörförändringar (som agitation, förvirring, depression, hallucinationer, sällsynta självmordstankar). Få medicinsk hjälp direkt om du har några mycket allvarliga biverkningar, inklusive: bröstsmärta. En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt.
Men få medicinsk hjälp direkt om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: feber, svullna lymfkörtlar, utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningsbesvär.Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Buy Provigil Online”

Your email address will not be published. Required fields are marked *